Friday, August 16, 2013

Ivar Aasen lever
Siden det er ganske nøyaktig 200 år siden Ivar Aasen ble født, er det jo bare rett og rimelig at han havner på veggen også.

No comments: