Friday, June 21, 2013

Bergen byleksikon


Bergen byleksikon er nå på nett, tilgjengelig for alle og enhver!

Nettleksikonet skal utvikles videre, ut fra 2009-versjonen av papirboka, som nå er nettgjort (mitt nyord?).

"Bergen byleksikon er et lokalhistorisk oppslagsverk om Bergen i fortid og nåtid, første gang utgitt på Kunnskapsforlaget i 1994 og delvis revidert i 1999. Forfatter var Gunnar Hagen Hartvedt. I 2009 ga Kunnskapsforlaget ut en ny, oppdatert og utvidet utgave av leksikonet, utarbeidet av Norvall Skreien." Og mer informasjon om leksikonet finner du akkurat her.

Gå til "Kategorier" for å få et inntrykk av det du kan forvente å finne. Søk på måfå ga mange bom. Søkeordet "pale" ledet til Konsertpaleet i det minste.

No comments: