Saturday, April 06, 2013

Kollisjonsindeks

Stikk innom Lydgalleriet (Bergen) for ny utstilling! Denne gang: "Kollisjonsindeks".

Som de selv så slående sier det, så blir vi utsatt for et "flermedialt kollektiv som fabulerer over mekanikkens lyd, mening, språk og visualitet. Et arsenal av mindre maskiner og skulpturelle objekter inngår i et lydlig og fysisk samspill. Tidvis kontrollert, tidvis tilfeldig. Installasjon, konsert, iscenesettelse og tekst i et uttrykk".

Kunstnere: Hild Borchgrevink, Tor Kristian Liseth, Øystein Nesheim, Roar Sletteland, Thorolf Thuestad og Øyvind Ådland.

Må oppleves!

No comments: