Friday, April 26, 2013

Evan Parker, John Edwards og John RussellVi har tidligere nevnt fri-impro-gruppa Mopomoso, og deres tur i England.

Her er Evan Parker, John Edwards og John Russell i Brighton 24. april, filmet av Helen Petts.

Følg med på Mopomosos YouTube-kanal.

No comments: