Monday, March 04, 2013

Robert Wyatt pays tribute to Kevin Ayers

Robert Wyatt snakker med Stuart Maconie i Freak Zone (BBC Radio 6) om Kevin Ayers, som døde 18. februar.

De er innom dagene med Wilde Flowers og tidlig Soft Machine, og Wyatt framhever Ayers sin innsats, samt at han nok mener at de første Soft Machine platene ikke får frem bandets beste sider fra den tiden.
Han mener også bestemt at det er synd at nye band av i dag ikke må gjennom fasen med å spille til dans, slik de gjorde i Wilde Flowers!

Wyatt beskriver Kevin Ayers som "bright", "funny" og "posh", og ikke minst som en særdeles hyggelig person!
Han mener også at Kevin Ayers sin stemme lignet Rex Harrisons, mens Wyatt selv innrømmeer at han i tidlige dager prøvde å synge både som Van Morrison og Steve Marriot.

Mot slutten av intervjuet forsøker selvsagt Maconie å lure ut av Wyatt om han har noe ny musikk på gang, men der virker han ganske bestemt på at han faktisk er pensjonist nå.

NB! Du har seks dager å gjøre det på! Etter det forsvinner nok alle lyder.

No comments: