Tuesday, December 11, 2012

Skostredet holder stilen


Det er en viss stil over det folk slenger fra seg i Skostredet!

Innser eieren av Kirkegaards samlede værker at han ikke vil makte mer enn de fire første bindene i løpet av livet, eller er det noen av de flanerende i stredet, som har tatt dem med hjem til ettermiddagsdarjeelingen (first flush)?

Forresten, han der Kierkegaard, e han nåkke?

No comments: