Wednesday, November 21, 2012

Sculpting Sound with Maja S K Ratkje

Voice - Sculpting Sound with Maja Ratkje (footage demo) from ijb on Vimeo.

Vi har allerede vært innom I.J. Biermanns film "Voice" i denne bloggen, men nå skulle filmmakerne gjerne hatt noe mer penger, for å ferdigstille dette portrettet av Maja Ratkje.

Interessert i å hjelpe? Spre ordet, eller stikk bort til indiegogo med det du kan avse!

No comments: