Saturday, October 20, 2012

Skin, Flesh And Bone


Stikk på 3,14 (Bergen) og se utstillingen "Skin, Flesh And Bone"!

Cao Hui sine fasinerende og urovekkende dyreskulpturer kom sent, men er nå på plass!

Andre kunstnere: Feng Feng (installasjon med knokler), Ma Qiusha (video) og He Yunchang (dokumentasjon av det drøyeste jeg har hørt om innen performance, med dyp skjæring i egen kropp).

No comments: