Thursday, October 25, 2012

Dave Sinclair: StreamOm jeg har forstått dette riktig, så har Dave Sinclair, som har traktert keyboard i Caravan, Matching Mole, Hatfield and The North og Camel, allerede gitt ut albumet "Stream" i Japan, og at det muligens blir tilgjengelig på Crescent andre steder i desember.

Borte hos Crescent kan vi lese at Robert Wyatt er med på to spor, og at det er en bra Canterbury gjeng med på platen.

No comments: