Tuesday, October 16, 2012

Comicoperando (reprise)På tide med en liten reprise for nye seere!
Comicoperando in Amsterdam A tribute to the music of Robert Wyatt.

Dagmar Krause - vocals
Annie Whitehead - trombone, backing vocals
Karen Mantler - Hammond B3, vocals
Michel Delville - synth guitar
John Edwards - double bass
Chris Cutler - drums

Mer info på YouTube.

Flere som "speller Wyatt" her.

1 comment:

Stian said...

Ah, Dagmar!