Monday, October 22, 2012

Caper øl


Nå blir det sikkert et sabla bråk!
Caper gir beng i forbudet mot alkoholreklame, og pusher svensk øl på Nøstet!

"Smakar bäst efter 10 øl!"
"Det du inte minns, tar du ingen skada av"

Klikk på bildet, om du selv ønsker å lese denne fordervelige reklamen.

Huff!

No comments: