Sunday, August 12, 2012

Keramisk gatekunstStadig flere av byens el-skap blir dekorerte, som ledd i prosjektet "Elektrisk gatekunst".
I Vaskerelven finner du en spesiell variant med keramikk.

No comments: