Thursday, June 21, 2012

Evolution of music by public choiceBloggen LondonJazz tipset meg om en artikkel publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS blant venner), så da hever vi standarden her et lite øyeblikk.

I artikkelen "Evolution of music by public choice" av Robert M. MacCallum, Matthias Mauch, Austin Burt og Armand M. Leroi (publisert online 18. juni 2012) undersøkes "konsumentens" rolle i utviklingen av musikk.

Dette virker litt vilt for en utrent leser av koblingen Darwin og kultur, og jeg trodde det var en bløff. Sjekk bare her hva de sier (jeg får et nytt syn på loops nå):
"To investigate the role of consumer selection, we constructed a Darwinian music engine
consisting of a population of short audio loops that sexually reproduce and mutate".

De har utviklet et system kalt "DarwinTunes" for å studere en musikalsk evolusjon, og forstår jeg det rett, så utvikler populasjonen nevnt i sitatet over, seg gjennom 2513 generasjoner.

Konklusjon? "Our experiment shows how cultural dynamics can be explained in terms of competing evolutionary forces".

Og siden PNAS er et Open Access tidsskrift, kan du følge lenken over, og klikke på PDF, så har du hele artikkelen rett foran deg på skjermen.

SoundCloud-materialet er hentet fra DarwinTunes.

No comments: