Saturday, March 17, 2012

Støttekonsert for Lol Coxhill


Videoen er filmet av Helen Petts i 2009.

Skulle noen av Wyattings lesere befinne seg nær Birmingham, er det nødvendig å oppsøke en støttekonsert for Lol Coxhill!
Det er ikke mange opplysninger å finne der ute, men det ser ut som om Coxhill er innlagt på sykehus, og trenger støtte til behandling.

Borte hos Hibou, Anemone & Bear (ingen lenkemuligheter til enkeltposter) ser det ut til at det er disse som spiller: Paul Dunmall, Mark Sanders, Mike Hurley, Bruce Coates, Walt Shaw, Mike Fletcher, Nick Jurd, Chris Mapp, Lawrence Hunt, Brian Duffy og Darren Joyce.

Alt godt til Lol Coxhill!

Lol Coxhill Benefit Concert.
Sunday 18th March. 3 - 6pm at The Lamp Tavern,
Barford St, B5 6AH.
Entry by contribution.

No comments: