Sunday, March 25, 2012

Ringer rundt trær


Er det parkkunst vi er utsatt for her?
Ringer rundt trestammer, ved Storelungeren i Bergen.

No comments: