Sunday, January 08, 2012

Tenk skog

På veg ned fra Munkebotn (Bergen), får du en smilende oppfordring før du kommer ned på bilvegen.

No comments: