Sunday, January 22, 2012

Bananer på Paradis

På Paradis utenfor Bergen har en stensilkunstner latt Odd Nerdrum lufte frukten sin.
Bildet er gjort på veggen til et galleri, og er muligens et oppdrag?
Uansett så kaster vel dette nytt lys over kampanjen "5 om dagen"?

No comments: