Monday, October 10, 2011

Simon Bookish: Sea Song

Sea Song (Robert Wyatt Cover) by Simon Bookish

Simon Bookish (også kjent som Leo Chadburn) har spilt inn sin versjon av Robert Wyatts "Sea Song", og lagt den på SoundCloud. Vi takker for det.

No comments: