Wednesday, October 26, 2011

Hayward/Lo/Taxt

Tre menn med tuba improviserer i vel en halv time. De første ti minuttene er det som om en tone ligger og vibrerer som en oppspent wire, med de tre musikantene spaserende på denne, før de faller ned i de dypeste registrene og attpåtil tar seg lange pauser her, før de klatrer opp igjen mot slutten. Denne meningsløs beskrivelsen av albumet "microtub" vekker sannsynligvis interesse bare hos de verste av dere, men stikk nå over i SOFAen , og se om dere blir klokere.

Robin Hayward er et nytt bekjentskap for meg (han stiller med spesiallaget mikrotonal tuba), mens Martin Taxt har vært i bloggen sammen med Koboku Senju, Jæ og Splashgirl, og Kristoffer Lo har vært her med Pelbo. Musikken de lager ligner definitivt mer på Koboku Senju enn Pelbo!

No comments: