Wednesday, September 07, 2011

Robert Wyatt og foreninga


Robert Wyatt om å komme seg gjennom ureint farvann, ved hjelp av The Musician's Union.
(Denne stjal jeg borte hos Hibou Anemone and Bear).

MU skryt fra Richard Thompson også, bare se.

No comments: