Tuesday, September 20, 2011

PUNKT 2011 oppsummert

John Kelman hos All About Jazz har oppsummert årets PUNKT.
Litt lyd også borte hos årets gjestekurator David Sylvian.

I all beskjedenhet har det vært noen poster i denne bloggen også.

No comments: