Monday, September 05, 2011

"__________ capitalism?" på NHH

Prosjektet "__________ capitalism?", der 75-åringen NHH og ungdommen NUArt har invitert gatekunstnere til å kommentere på veggene, nærmer seg avslutning. Veggene er dekorert av Escif, DOLK, Hyuro, m-City (bildene) og Ben Eine, og 6. september avholdes seminar.

Alle veggbildene på Flickr.

No comments: