Monday, May 09, 2011

Visdum

Under Smørsbroen (Bergen)  er det en liten samling med ganske små stensiler . Både bartemannen og hattemannen har jeg sett flere steder i byen.
Signatur: Visdum?

No comments: