Sunday, May 01, 2011

Salmonsens Arkivsirkus

Landmark i Bergen fyller 10 år, og som et ledd i feiringen ble det i går bl.a. begått live arkivering av artikler fra Salmonsens 24-binds norsk-danske  Konversationsleksikon! Høres ikke det ut som en fest?

Pga tidsnød (les: quiz med møteplikt) rakk jeg bare deler av feiringen, men fikk heldigvis med meg Jaap Blonk, som på fantastisk vis leste, sang og kommenterte artiklene etterhvert som de ble digitalisert av Espen Sommer Eide og Nicholas H. Møllerhaug.

Morsom ide, fantastisk stemmebruk!

No comments: