Sunday, March 13, 2011

Rad#1

Som om ikke det skjer nok i Bergen for tiden, så starter BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) en visningsserie kalt Rad, som sannsynligvis blir en rekke arrangement man bør besøke!
Fredag (11. mars) filosoferte en ekte filosof (Steinar Bøyum) omkring begrepene rad, rekke, allegorier, samlinger med mere, illustrert med opplesninger fra Rabelais. Er ikke dette vorspielmateriale, så vet ikke jeg.
Maja Urstad spilte sin radiokonsert "23 Uhr in Deutschland, Las cinco de la mañana en Madrid, Hilversum 16:00, Saint Johns 7:30 while 7:00 in Nova Scotia”, og Espen Sommer-Eide (Alog, Phonophani) presenterte språkprosjektet "Language Memory".
I "Language Memory" er alle ordene i språket til skoltesamene lest inn av 23 av de omtrent 300 gjenlevende brukerne av språket. Du kan høre alle ordene , og lese mer om prosjektet her. Nå har Sommer-Eide også brukt det innsamlete materialet til å lage musikk, og det hørtes flott ut.

Det skjedde faktisk enda mer, men jeg måtte stikke for å få med meg konserten i Jazzforum. Det er et hardt liv.

No comments: