Tuesday, March 01, 2011

Charles Bukowski og Peter Blegvad


The Man with the Beautiful Eyes from Jonathan Hodgson on Vimeo.

Jonathan Hodgson og Jonny Hannah har laget en animasjon til Charles Bukowskis dikt "The man with the beautiful eyes", og fått Peter Blegvad til å lese teksten.
Diktet ble publisert i samlingen "The last night of the earth poems" i 1992.

No comments: