Monday, February 07, 2011

Paal Nilssen-Love på turPaal Nilssen-Love må være en av norges mest hardtarbeidende og hardtreisende musikere. Her et par videoer fra noen av årets konserter, først en med The Thing (PNL, Ingebrigt Håker Flaten og Mats Gustafsson)  i Australia, så en komplett utblåsing sammen med Lasse Marhaug og Jim O´Rourke i Japan.

No comments: