Tuesday, January 18, 2011

Ned med tålmodighet og toleranse!


"Ikke tål andres feilgrep, da blir det bare verre senere."

No comments: