Saturday, December 04, 2010

Et steg tilbake, eller?

Det har tidligere vært observert ganske klare meldinger på veggen foran reisverket av nye Gulating Lagmannsverk ("Lagmannsrett" så klart, den feilen lar jeg bare stå!!), men nå ser det ut til at man er mer spørrende?

Et spørsmålstegn sier mer enn 100 utropstegn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments: