Tuesday, November 30, 2010

28 Millimeters


Sjekk denne videoen! JR har reist rundt og tatt bilder av folk, og latt dem få se seg selv. JR er 2011 TED Prize Winner.

No comments: