Friday, October 01, 2010

Varma hälsningar, Robert Wyatt

Kristoffer Andersson snakker med Robert Wyatt om politikk og musikk for "Throw Me Away".

"Du vet, om människor har ett stort skägg i min bransch så tror alla at man är en relik från 1960-talet. Men sanningen är at jag är en relik från 1950-talet". (RW)

No comments: