Sunday, October 17, 2010

Piksel 2010

18. - 21. november arrangeres den åttende Piksel-festivalen i Bergen. Dette er en festival for folk som er adskillig mer interessert i dataduppeditter enn det jeg er, men det bruker da være morsomt å se på!

Denne helgen har Piksel holdt workshops og konserter under headingen "Regnskog" på Bergen Kjøtt (!) og Landmark, og la meg bare sitere hva de selv sier om noe av det som har foregått: "“Regnskog” er en nytolkning av David Tudors “Rainforest”, og gjennomføres som en workshop, konsertserie og installasjon. I løpet av en uke har åtte kunstnere og musikere bygget opp en distribuert lydskulptur på Bergen Kjøtt. Og i Tudors ånd, er både og materialer utvalgt og utstyr satt sammen og bygd opp av deltakerne. Skulpturen er formet etter rommets kvaliteter og akustikk. Og den ferdige oppstilte lydskulpturen kan enkelt sammenlignes med et eksplodert lydanlegg – hvor alle deler virker sammen til tross for at de er distribuert over et stort rom".

Les litt om David Tudor i Wikipedia og se flere bilder fra Piksel på Flickr.

Det er harde tider for oss som helst ikke spiser våre venner. Det er installasjoner og konserter på Bergen Kjøtt, og snart begynner BIFF.

No comments: