Monday, October 11, 2010

London i desember?

Jeg minner igjen London-farere om konserten i The Union Chapel 8. og 9.  desember.
The Unthanks "Explore and perform the music of Robert Wyatt and Antony & The Johnsons".

No comments: