Sunday, October 17, 2010

Four columns and twelve windows

Stikk innom Galleri 3,14 i Bergen, og se kunsten vokse. Hyun-sook Hong fra Sør Korea stiller ut verket "Four columns and twelve windows". Utstillingen varer til 14. november, så man får neppe høstet byggen.

No comments: