Saturday, October 23, 2010

Eiendom = Tyveri

Nybygget til Gulating Lagmannsrett er under oppføring like ved rådhuset i Bergen. Her har en av byens vandaler funnet det på sin plass å gjøre anarkisten Pierre Proudhons ord til sine, og slå fast en gang for alle at "Eiendom er tyveri"!

No comments: