Friday, September 10, 2010

Lol Coxhill


Det ligger flere ferske videoer med Lol Coxhill på YouTube nå. Bare så dere vet det.
Info fra YouTube på denne: "Lol Coxhill (soprano sax) and Alex Ward (clarinet) at Fete Quaqua festival of free improvisation at the Vortex Jazz Club, London. Filmed by Helen Petts on the 17th August 2010".

No comments: