Monday, August 23, 2010

Star Spangled Hendrix

Det nærmer seg 40 år siden Jimi Hendrix døde (18. september), og i den anledning har BBC 4 laget programmet "Star Spangled Hendrix", der bl.a. Robert Wyatt er intervjuet.
Vi får prøve og se om vi får hørt programmet her.

No comments: