Saturday, July 17, 2010

Pass the ball Jim


Håper ikke dette er for repektløst over for de brave skotter, men her er det altså en som foreslår å bruke Ivor Cutlers "Pass the ball Jim (for John Peel)" som nasjonalsang, på fotballkamper i det minste!

No comments: