Wednesday, June 30, 2010

Med pinner på byen


Hva er dette for noe?
Et skilt med vond hals, eller har vi fått strikkende gatekunstnere i Bergen?

3 comments:

Mark von Spark said...
This comment has been removed by the author.
Mark von Spark said...

Hardingene kommer! Se bare her

Svenn said...

Ah! Graknitti!