Sunday, May 16, 2010

Metal, Jazz, Prog!?!


En spansk fan har anmeldt Shinings "Blackjazz". Dette er sannsynligvis en av de beste anmeldelsene jeg har sett!
Her ligger en versjon for deg som ikke trenger undertitler.

1 comment:

pnk said...

MJ eller Prog?? Litt av hvert gir jo alltid prog i en eller annen setting,innslaget bar preg av barnetimen for de voksne med residents møtar La Lina !!!