Tuesday, January 26, 2010

Charles Hayward


I følge opplysninger på YouTube, så ser det ut til at det skal komme en DVD med Charles Hayward (This Heat, Clear Frame mm) i denne måneden. DVDen inneholder tydeligvis en film laget av Peter Bromley i 2007.
Jeg hørte Charles Hayward gjøre en fantastisk solokonsert på, den nå nedlagte festivalen, Safe As Milk i Haugesund (2007). Her er noen bilder fra den happeningen. Hot Chip har også invitert Hayward med på sitt siste album "One life stand" (2010), og Alexis Taylor fra Hot Chip spiller på Hayward/Thomas/Coxon/Taylor "About" (2009).

No comments: