Friday, December 11, 2009

Today (BBC Radio 4)

Robert Wyatt, Tony Adams, David Hockney og PD James m.fl skal være gjesteredaktører i BBC4 sitt program "Today" i løpet av jul og nyttår.
Robert Wyatt sjefer 1. januar, og hans program handler om politikk og amatørkor!

No comments: