Friday, December 25, 2009

"Frith fram i alle retninger"

I det nyeste nummeret av Jazznytt (nr 06/2009) er det en lengre presentasjon, og intervju (i forbindelse med Kongsberg-festivalen 2009) med Fred Frith. Frith kommer inn på samarbeidet med Robert Wyatt, og påstår at han pleide å ringe Wyatt og spørre om han kunne får være med i Soft Machine! Han fikk spille på "Rock Bottom" og "Ruth is Stranger than Richard", og dette første senere til at han jobbet både med Ivor Cutler og Brian Eno.
I tillegg skryter han veldig av sine samarbeidspartnere i Henry Cow, Chris Cutler, Lindsay Cooper og Tim Hodgkinson.

Følger du lenken til Jazznytt, kan du lese hele bladet i PDF-format (til de legger ut et nytt nummer?).

No comments: