Sunday, November 29, 2009

Lean Left


Lean Left er Ken Vandermark, Terrie Ex, Andy Moor og Paal Nilssen-Love. Ken Vandermark gir vanligvis en kort oppsummering på Twitter når han er på turne. Denne konserten er vel fra Ljubljana.

No comments: