Thursday, October 01, 2009

+3dB Records


Ny Musikk arrangerte Faglig Forum i Bergen i går kveld, med presentasjon av det Bergenbaserte plateselskapet +3dB Records. Bjørnar Habbestad og Jørgen Knudsen står bak selskapet, og stod for en avslappet og humoristisk presentasjon, som inkluderte verdensøkonomiske utlegninger (omkring olje- og trevareindustri) og loddtrekning (bildet) med platepremier. Av artister på selskapet nevner vi Lemur, Lene Grenager og Golden Serenades. CDene kommer i et opplag på 600-650, og de gir ut tre serier: en hovedserie (main), en med mer påkostet innpakning (lux) og en CD-R serie med lokalt tilsnitt (sub).
Det satses på høy kvalitet på musikk og innpakning, og det ble presisert at man tenker langsiktig. Det betyr vel at det er kjærlighet til musikken, mer enn håp om stor inntjening, som driver dette selskapet. Informasjon om artister, designere, utgivelser mm finner du på selskapets fletta nye nettside.
Ikke alle utgivelsene er helt klare for salg enda, men de siste ladningene med CDer var visstnok observert nær svenskegrensen, etter en lang og strabasiøs tur på eselrygg, fra et hemmelig produksjonssted et sted i Europa. Tro det den som vil. Jeg begynner faktisk å tro at det stemmer!

No comments: