Sunday, September 27, 2009

Moonlight is X-raying the Earth

Mark Corcoran skulle gi ut "Moonlight Is X-raying The Earth" i slutten av juli. Har noen sett eller hørt denne platen, som skal ha en cover av Robert Wyatt´s "Sea Song"?

No comments: