Friday, September 04, 2009

Ivor Cutler og David Shrigleynialldebuitlear har laget videoer til flere av Ivor Cutlers sanger. Videoene er basert på tegninger av David Shrigley, som jeg så vidt har vært innom tidligere også. Se Shrigley´s egne videoer på YouTube også!

Ivor Cutler døde i 2006, men forsatt så twittres det i hans navn!

No comments: