Tuesday, August 11, 2009

Dan Rhodes


Mine lesevaner har stort sett dreid seg om romaner (og gjerne litt tykke bøker), men i denne rastløse tidsalder hvor det skal multitaskes og bedrives sosiale aktiviteter via nettet, så skal jeg faktisk skryte av en tynn bok med korte tekster. Vanligvis syns jeg kortprosa blir hengende litt i løse luften, men i "Anthropology and hundred other stories" av Dan Rhodes, er formen perfeksjonert. Her får du 100 historer, som alle er på 12-13 linjer. De fleste er både vittige, absurde og ganske såre fortellinger om kjærlighet (og helst mangel på sådan), fortalt av en mann.
Historien "Blind" begynner sånn: "My girlfriend used my going blind as an excuse to start dressing sloppily".
Boka ble opprinnelig utgitt i 2000 (mitt lånte eksemplar: Canongate, 2005), så det er jo en mulighet for at dere alle har lest den allerede. Hvis ikke:Les!

På Twitter er det flere som dyrker en litterær ekstremsport, der de skriver små historier på maks 140 tegn. Se feks arjunbasu.

No comments: