Monday, June 22, 2009

Hils på Woody


Vennligst avstå fra "treskalle"-kommentarer.

4 comments:

Anonymous said...

Er det et Guth-tree? Eller en Allønn? H

Svenn said...

Oooh man har hatt en uke ferie?

Anonymous said...

Endelig fri fra sensuren. H

pnk said...

En uke ferie,vi greide det unaturlige avslutte etter st.hans, burde egentlig fått tr...alleprisen.
Har til og med kanjegtamedmeg envenninnesomkommerfraøstlandetpåbesøkmedpåskolen?
Hvilke tre...skivebom!!!!