Sunday, June 28, 2009

Ellivan


Arve Henriksen er ute med et nytt album kalt "Ellivan" (NORCD 2009) med tekster og opplesning (arkivmateriale) av poet Elling Vanberg (1937-1993). Musikerne på platen er Arve Henriksen (trompet, vokal mm), Anna Maria Friman (vokal), Karl Seglem (bukkehorn, vokal), Terje Isungset (trommer, vokal, is mm) og Jan Bang (sampling) og musikken er nydelig, både der den står for seg selv og der den akkompagnerer opplesningen.

Jeg skal ikke uttale meg om lyrikken her, bortsett fra at jeg syns ordene stod mest i vegen første gangen jeg hørte platen. Det kommer seg etter hvert, og ord og musikk blir naturlige deler av en helhet. Vanberg skriver og leser på Olden-dialekt (tror jeg) og fikk ikke utgitt diktene sine i bokform før etter sin død (Vestlandsforlaget). Vil du lese dem, får du skaffe "Dei lækjande urteorda" (1994), "Songen om dei store slettene" (1995) og "Grunnsteinar" (1998).
I tekstheftet er det ikke gjort forsøk på å oversette diktene til engelsk, noe som kanskje er litt dumt. Arve Henriksen selger vel en og annen kopi utenlands også. På den andre siden, så hører jeg jo på sanger fra Madagaskar, uten å bli plaget av det selv.
Coverbilde: Oddleiv Apneseth.

1 comment:

Anonymous said...

you can find it here: http://sharebee.com/00988d3b